Terveys

Ohessa yleisimpiä rodussa esiintyviä sairauksia:

Lonkkadysplasia -Lonkkanivelen dysplasia (HD)

Lonkkadysplasia -Lonkkanivelen dysplasia (HD) tarkoittaa kehityshäiriötä lonkkanivelessä. Dysplastisessa nivelessä reisiluun yläpää ei sovi tiiviisti lonkkamaljaan ja aiheuttaa nivelessä kulumaa, joka johtaa nivelrikon kehittymiseen. Vaikea-asteisessa lonkkaniveldysplasiassa koiran on vaikea nousta seisomaan, se saattaa vingahtaa noustessaan tai makuulle mennessään ja sen on vaikea nousta levon jälkeen.

Kyynärniveldysplasia eli kyynärnivelen kehityshäiriö (ED)

Kyynärniveldysplasia eli kyynärnivelen kehityshäiriö (ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.

Selkäsairaudet

Selkää hyvin vähän maailmalla tutkitaan boerboeleilla, mutta onneksi meillä Suomessa on hyvä tilanne selkäkuvien osalta. Boerboeleilla esiintyy niin LTV:n kuin spondyloosin eri muotoja.

Lumbosakraalistenoosi (LTV) Selkäydinkanavan ahtautuminen viimeisen lannenikaman ja ristiluun välillä eli lumbosakraalistenoosi on yleisiä selkävaivoja koiralla. Vaativa työskentely ja rasittavat liikkeet kuten ryömiminen lisäävät lumbosakraalistenoosin riskiä. Myös anatomiset viat vaikuttavat sairauden todennäköisyyteen. Lumbosakraalistenoosin ensimmäinen oire on usein, että koira ei halua hypätä esimerkiksi autoon tai että takajalkojen venyttely tekee kipeää. Jos koira leikataan mahdollisimman pian, paranemisennuste on usein hyvä.

Spondyloosi (SP) eli nikamien yhteen kasvaminen tarkoittaa, että nikamien väliin muodostuu luisia "siltoja". Sairaus on yleisin vanhoilla koirilla ja sitä esiintyy myös joillain roduilla perinnöllisenä sairautena. Spondyloosi on yleensä kivulias ainoastaan "siltojen" kasvaessa. Muuten se ei aiheuta koiralle kipua, paitsi jos ahtautuminen vaikuttaa hermostoon. Spondyloosista seuraa usein jäykkyyttä ja liikkumisvaikeuksia, jotka voivat aiheuttaa kipuja muualla kehossa. Spondyloosin oireita ovat muun muassa selkäkivut, joita on vaikea paikantaa sekä liikkuvuushäiriöt.

Polvilumpion sijoiltaanmeno (patellaluksaatio)

Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle eli polvilumpion sijoiltaan menolle. Jalka-asento on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat. Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka. Vika on periytyvä. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloa myös ympäristö muokkaa.

Polven ristisiteen repeytyminen

Takajalan puutteellinen kulmautuminen, jossa reisiluun ja sääriluun välinen kulma on sivusta katsottuna liian pieni, aiheuttaa lisärasitusta eturistisiteelle, ja sitä pidetään tärkeänä eturistisidevauriolle altistavana tekijänä. Samankaltainen liiallinen kuormitus eturistisiteelle voi syntyä myös silloin, jos sääriluun nivelpinta on taaksepäin kalteva. Lonkkien kipeytyminen lisää polvinivelten kuormitusta ja altistaa ristisidevauriolle. Muut polvinivelen sairaudet, kuten osteokondroosi ja polvilumpion luksaatio johtavat usein ristisidevaurioon: osteokondroosi voi häiritä kasvuaikana eturistisiteen normaalia kehittymistä ja myöhemmin osteokondroosiin liittyvä rustovaurio, nivelen tulehdusreaktio ja nivelrikkomuutokset johtavat eturistisiteen pettämiseen.

Silmäsairaudet

Entropion eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. 

Ektropion eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä.

Cherry eye eli kirsikkasilmä.
Kolmannen silmäluomen eli vilkkuluomen tyvessä sijaitsevan kyynelrauhasen "esiin pullahdus" on usein nuorilla koirilla (3 kk-1v) esiintyvä perinnölliseksi oletettu silmäsairaus. Rauhasen tyven sidekudoksen heikkous mahdollistanee rauhasen esiintulon. Esille tultuaan rauhanen usein ärtyy ja muuttuu entistä turpeammaksi ja punaisemmaksi, muistuttaen tällöin kirsikkaa.


Geneettiset sairaudet

Hyperuricosuria (HUU) Hyperurikosuria on sairaus, jolle on ominaista liiallinen virtsahapon erittyminen virtsaan, mikä lisää riskiä virtsakivien (uraatti) muodostumiselle. Geneettinen mutaatio, joka altistaa kyseiselle sairaudelle on yhden nukleotidin muutos c.G563T (p.C188F) SLC2A9-geenissä. Virtsakivet voivat aiheuttaa virtsatietulehduksia, kivuliasta virtsaamista ja pahimmillaan virtsatietukoksia. Sairautta on tutkittu yleisimmin dalmatiankoirilla, mutta sitä todettu myös useilla muilla roduilla.


Canine Multifocal Retinopathy 1 (CMR1) Cmr on verkkokalvosairaus, joka ilmenee jo 3-4 kuukauden ikäisillä koirilla. Tyypilliset muutokset ovat paikallisia verkkokalvon irtaumia, jotka eivät enää suurene ensimmäisen ikävuoden jälkeen. Muutokset saattavat hävitä kokonaan koiran vanhetessa. Cmr:n ei ole todettu vaikuttavan koiran näkökykyyn.

Emättimen laskeuma

Emättimen laskeuma ilmenee emätinkudoksen turvotuksena juoksujen aikana. Emätinkudosta saattaa työntyä ulos emättimestä epämääräisenä pallona. Joskus sitä virheellisesti luullaan kasvaimeksi. Emättimen laskeumaa esiintyy useimmiten kookkaiden rotujen nuorilla nartuilla, joita ei ole steriloitu. Syitä emättimen laskeumaan ovat esim. estrogeenihoito, emättimen liikakasvu, yleinen geneettinen taipumus tai pitkäaikainen ponnistelu, kuten vaikea synnytys. Turvotus poistuu kun juoksut ovat ohi. Oireita emättimen esiinluiskahduksessa voi olla kivulias virtsaaminen, emätinalueen nuoleminen, kyvyttömyys lisääntyä tai ulkosynnyttimien kautta ulos työntyvä kudosmassa. Sterilointi poistaa ongelman kokonaan.

Mahalaukunkiertymä

Mahalaukunkiertymä on koirilla esiintyvä tila, jossa mahalaukku kiertyy itsensä ympäri. Mahalaukku sulkeutuu ja koira ei pysty ulostamaan tai oksentamaan. Oireina on mahan turpoaminen ja oksennusyritykset. Mahalaukunkiertymä on erittäin vakava tila ja vaatii aina eläinlääkärin hoitoa. Hoitamaton mahalaukunkiertymä johtaa koiran menehtymiseen. 

Epilepsia

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus.

Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. 

Boerboeleille on olemassa geenitesti, jolla voidaan todeta sairauden kantajuus.

Wobblerin syndrooma

Suurikokoisilla koiraroduilla esiintyy selkärangan kehityshäiriötä, jossa selkäydinkanava ahtautuu kaularangan takaosassa. Sairauden alkuvaiheessa esiintyy yleensä lievää takajalkojen liikehäiriötä, joka tyypillisesti on luonteeltaan paheneva. Sairauden edetessä oireet ilmaantuvat myös etujalkoihin. Kipu ja hermotuksen häiriöt voivat nopeasti pahentua välilevytyrän seurauksena. Kaularangan kehityshäiriöitä on monenlaisia ja taudin synty on osin tuntematon. Usein kaulanikamien niveltyminen toisiinsa on epänormaalia, jolloin nikaman etureuna pääsee nousemaan, jolloin selkäydinkanava ahtautuu.

Luo kotisivut ilmaiseksi!