Terveys

Boerboelit ovat yleisesti tunnettuja niiden hyvästä terveydestä. Mutta koska Boerboel on iso koirarotu, ne eivät ole ylivoimaisesti terveempiä kuin muutkaan suuret rodut. Ostamalla pennun hyvämaineiselta kasvattajalta, sekä pitkään jatkuneen tiukan ja valikoivan jalostuksen tuloksena sinulla on mahdollisuus välttää joitain, ellei useimpia yleisiä terveydellisiä ongelmia. Boerboeleiden keskimääräinen elinikä on 10 vuoden molemmin puolin, mutta vanhempiakin hyväkuntoisia koiria löytyy. Kuten kaikki koirarodut, myös Boerboelit voivat olla alttiita tietyille terveysongelmille, jotka ei kuitenkaan rajoitu pelkästään näihin: Lonkkavika, kyynärvika, silmäongelmat (ektropion/entropion), wobblerin syndrooma, emättimen laskeuma, kohtutulehdus. Näiden lisäksi yksi suuri huolenaihe jota tavataan isojen rotujen parissa on mahalaukun kiertymä. 
 
Lonkkadysplasia -Lonkkanivelen dysplasia (HD) tarkoittaa kehityshäiriötä lonkkanivelessä. Dysplastisessa nivelessä reisiluun yläpää ei sovi tiiviisti lonkkamaljaan ja aiheuttaa nivelessä kulumaa, joka johtaa nivelrikon kehittymiseen. Vaikea-asteisessa lonkkaniveldysplasiassa koiran on vaikea nousta seisomaan, se saattaa vingahtaa noustessaan tai makuulle mennessään ja sen on vaikea nousta levon jälkeen.
 
Kyynärniveldysplasia eli kyynärnivelen kehityshäiriö (ED) voidaan jakaa eri muotoihin. Näitä ovat:
- osteokondroosi eli nivelruston solujen kehityshäiriö, jossa nivelalueen luutuminen häiriintyy nopeimmassa kasvuvaiheessa. Häiriö johtaa nivelrikkoon.
- sulkijalisäkkeen ja/tai koronoidilisäkkeen irtopalamuoto
Kyseiset vauriotyypit voivat esiintyä yhdessä tai erikseen. Nopeakasvuisuus ja suurikokoisuus altistavat kyynärniveldysplasialle ja kyynärnivelsairauden huomaa koiran liikkeistä.
 
Silmäsairaudet -Entropion eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä. Ektropion eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä.
 
Wobblerin syndrooma -Suurikokoisilla koiraroduilla esiintyy selkärangan kehityshäiriötä, jossa selkäydinkanava ahtautuu kaularangan takaosassa. Sairauden alkuvaiheessa esiintyy yleensä lievää takajalkojen liikehäiriötä, joka tyypillisesti on luonteeltaan paheneva. Sairauden edetessä oireet ilmaantuvat myös etujalkoihin. Kipu ja hermotuksen häiriöt voivat nopeasti pahentua välilevytyrän seurauksena. Kaularangan kehityshäiriöitä on monenlaisia ja taudin synty on osin tuntematon. Usein kaulanikamien niveltyminen toisiinsa on epänormaalia, jolloin nikaman etureuna pääsee nousemaan, jolloin selkäydinkanava ahtautuu.
 
Emättimen laskeuma -Emättimen laskeuma ilmenee emätinkudoksen turvotuksena juoksujen aikana. Emätinkudosta saattaa työntyä ulos emättimestä epämääräisenä pallona. Joskus sitä virheellisesti luullaan kasvaimeksi. Emättimen laskeumaa esiintyy useimmiten kookkaiden rotujen nuorilla nartuilla, joita ei ole steriloitu. Syitä emättimen laskeumaan ovat esim. estrogeenihoito, emättimen liikakasvu, yleinen geneettinen taipumus tai pitkäaikainen ponnistelu, kuten vaikea synnytys. Turvotus poistuu kun juoksut ovat ohi. Oireita emättimen esiinluiskahduksessa voi olla kivulias virtsaaminen, emätinalueen nuoleminen, kyvyttömyys lisääntyä tai ulkosynnyttimien kautta ulos työntyvä kudosmassa. Sterilointi poistaa ongelman kokonaan.
 
Kohtutulehdus -Aikuiset, steriloimattomat nartut ovat alttiita märkäiselle kohtutulehdukselle. Koiran kohtutulehdus alkaa kiimavuotojen välissä, yleensä noin kaksi kuukautta kiiman loppumisen jälkeen. Narttu saattaa nuolla vulvan aluetta useammin kuin ennen ja se juo ja virtsaa tavallista enemmän. Joillain nartuilla nousee kuume. Oireet eivät ehkä ensin näytä kovin vakavilta, mutta koira tulisi viedä heti eläinlääkäriin, jos on aihetta epäillä sillä kohtutulehdusta. Hoitamattomana koiran märkäkohtu johtaa nartun kuolemaan. Varma tapa ennaltaehkäistä koiran kohtutulehdus on steriloida narttu.
 
Mahalaukunkiertymä -Mahalaukunkiertymä on koirilla esiintyvä tila, jossa mahalaukku kiertyy itsensä ympäri. Mahalaukku sulkeutuu ja koira ei pysty ulostamaan tai oksentamaan. Oireina on mahan turpoaminen ja oksennusyritykset. Mahalaukunkiertymä on erittäin vakava tila ja vaatii aina eläinlääkärin hoitoa. Hoitamaton mahalaukunkiertymä johtaa koiran menehtymiseen.
 
Epilepsia (kaatumatauti) on aivojen sähköisen toiminnon häiriö, joka ilmenee eriasteisina kohtauksina myöskin koirilla. Aidon eli idiopaattisen epilepsian syntytapa ei ole täysin selvillä. Sen epäillään johtuvan perinnöllisestä virheestä hermokalvoilla tai hermoston välittäjäaineiden toiminnassa. Epileptiformiset kohtaukset voivat johtua myös muista sairauksista, jolloin puhutaan symptomaattisesta eli sekundaarisesta epilepsiasta. Epilepsian hoito tapahtuu lääkehoidolla eläinlääkärin ohjeiden mukaan.